Kurzy

Obsluha stavebných strojov a zariadení - strojnícky kurz

Základný strojnícky kurz - pre všetky typy stavebných strojov
Rozširovací kurz
Aktualizačná odborná príprava
Opakované oboznamovanie