Výchova a vzdelávanie zamestnancov,
školenia BOZP

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

VSTUPNÉ OBOZNAMOVANIE ZAMESTNANCOV
opakované oboznamovanie zamestnancov
mimoriadne oboznamovanie  
opakované oboznamovanie zamestnancov napr. viazačOV bremien, obsluha zdvíhacích zariadení, lešenár, obsluha motorového vozíka, obsluha stavebných strojov, obsluha kotlov, obsluha stabilných tlakových nádob a iné
OBOZNAMOVANIE ZAMESTNANCOV VYKONÁVAJÚCICH PRÁCE VO VÝŠKE